• Quyền động vật

Thẻ: Quyền động vật

  • Quyền động vật là gì?

    Quyền động vật là gì? Đối với hầu hết các nhà hoạt động vì quyền động vật, các quyền lợi của động vật được dựa trên hai cơ sở: (1) Sự phản đối Chủ nghĩa phân biệt đối xử với Động vật (Speciesism) và (2) Sự công nhận rằng động vật có khả năng cảm […]
    Đọc thêm
Scroll