Chứng minh Chúa KHÔNG tồn tại

1. Nghịch lý Epicurus

Epicurus, một nhà triết học Hy Lạp cổ đại được coi là người đầu tiên phát triển Vấn đề về cái ác. Trong Đối thoại về Tôn giáo Tự nhiên (Dialogues concerning Natural Religion, 1779), David Hume đã trích lời Epicurus khi phát biểu vấn đề đó dưới hình thức một chuỗi các câu hỏi:

“Chúa muốn ngăn chặn cái ác nhưng không thể? Nếu thế thì ngài bất lực? Chúa có thể, nhưng không muốn? Nếu thế thì ngài xấu bụng ? Chúa vừa muốn ngăn chặn vừa có thể làm điều này? Vậy tại sao cái ác vẫn tồn tại? Chúa không thể, cũng chẳng muốn? Vậy tại sao gọi ngài là Chúa trời?”

2. Nghịch lý Đấng toàn năng (Omnipotence Paradox)
” Nếu có một Đấng toàn năng thì liệu người đó có thể tạo ra một tảng đá mà không ai có thể nhấc nổi,
kể cả chính ông ta!”
– Như vậy Đấng toàn năng là người có thể làm mọi điều kể cả ngăn chặn chính quyền năng của mình nhưng khi ông ta ngăn chặn quyền năng của chính mình thì ông ta đã bị hạn chế và không còn toàn năng nữa!
– Còn nếu ông ta cũng không ngăn chặn được chính quyền năng của mình thì ông ta cũng không phải là người quyền năng.

* Nhà Toán học René Descartes cho rằng “toàn năng” nghĩa là có khả năng làm được bất cứ điều gì. Theo ông, logic của Đấng toàn năng hoạt động một cách khả thi lẫn bất khả thi, vừa có thể tạo một “hình tròn vuông” hay có thể định nghĩa 2 + 2 = 5.
* Triết gia, nhà thần học, linh mục tiến sỹ Hội thánh Thomas Aquinas đã bác bỏ luận điểm trên vì nếu như thế có nghĩa là đấng toàn năng không tuân theo logic thông thường.
Quan niệm của Aquinas thì phổ biến hơn quan niệm của Descartes, đó là đấng toàn năng có thể làm mọi thứ (toàn năng) nhưng vẫn tuân thủ logic thông thường. Do đó việc tạo ra tảng đá như trên là không thể tồn tại.

Thực tế thì khái niệm “toàn năng” chỉ là khái niệm chúng ta có thể đặt ra chứ không thể nào tồn tại.

Leave Comments