Chuyên mục: Ý nghĩa cuộc sống

 • Chất lượng cuộc sống – Quality_of_life (WIKI)

  Chất lượng cuộc sống ( QOL ), theo Britannica , đó là mức độ mà một cá nhân khỏe mạnh, thoải mái và có thể tham gia hoặc tận hưởng các sự kiện trong cuộc sống. [1] Các Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa QOL là “nhận thức của một cá nhân của vị trí của họ trong cuộc sống trong […]
  Đọc thêm
 • Phim: Tình dục, cái chết và ý nghĩa của cuộc sống – Sex,_Death_and_the_Meaning_of_Life

  Tình dục, Cái chết và Ý nghĩa của Cuộc sống là một bộ phim tài liệu truyền hình ba phầndo Richard Dawkins trình bày, khám phá lý do và khoa học có thể đưa ra trong các sự kiện lớn của cuộc đời con người. Ông cho rằng những ý tưởng về linh hồn và thế giới bên kia , về tội lỗi và mục đích của Đức Chúa Trời đã […]
  Đọc thêm
 • Ý nghĩa cuộc sống – Meaning_of_life (WIKI)

  Các nghĩa của cuộc sống , hoặc các câu trả lời cho câu hỏi: “ý nghĩa của cuộc sống là gì?” , liên quan đến tầm quan trọng của cuộc sống hoặc sự tồn tại nói chung. Nhiều câu hỏi liên quan khác bao gồm: “Tại sao chúng ta lại ở đây?”, “Cuộc sống là gì?”, Hoặc “Mục đích của sự tồn tại là gì?” Đã có […]
  Đọc thêm
 • Mục đích luận (wiki)

  Mục đích luận, tiếng Anh “Teleology”, là một học thuyết triết học, cho rằng mọi vật trong tự nhiên đều có một “mục đích cuối cùng“. Thuyết này được các nhà thông thái Hy Lạp Plato, Aristotle, và Saint Anselm đưa ra khoảng 1000 năm trước công nguyên, sau đó là Immanuel Kant trong tác […]
  Đọc thêm
 • Không có mục đích – dysteleology (wiki)

  Dysteleology là quan điểm triết học cho rằng sự tồn tại không có telos – không có nguyên nhân cuối cùng từ thiết kế có mục đích . Ernst Haeckel (1834-1919) đã phát minh và phổ biến từ ‘dysteleology’ [1] ( tiếng Đức : Dysteleologie [2] ). Dysteleology là một hình thức chủ nghĩa vô thần theo định hướng khoa học tích cực, nhưng lạc quan [ cần dẫn nguồn ] ban đầu có lẽ là [ nghiên cứu ban đầu? ] liên kết với […]
  Đọc thêm
 • Ý nghĩa (hiện sinh) – wiki

  Ý nghĩa trong chủ nghĩa hiện sinh là mô tả ; do đó nó không giống như những quan niệm điển hình, mang tính quy định về ” ý nghĩa của cuộc sống “. [ cần dẫn nguồn ] Do các phương pháp của chủ nghĩa hiện sinh, các tuyên bố mang tính quy định hoặc tuyên bố về ý nghĩa là không được chứng minh [ cần dẫn nguồn ]. Gốc của từ “nghĩa” […]
  Đọc thêm
 • Chủ nghĩa phi lý – wiki

  Trong triết học , ” Phi lý ” đề cập đến mâu thuẫn giữa xu hướng con người tìm kiếm giá trị và ý nghĩa vốn có trong cuộc sống , và con người không thể tìm thấy những điều này một cách chắc chắn. [1] Vũ trụ và tâm trí con người không tách rời nhau gây ra Phi lý; đúng hơn, Phi lý nảy sinh bởi […]
  Đọc thêm
 • Sách: Đi tìm 1 lẽ sống (có phê bình)

  Con người Tìm kiếm Ý nghĩa là một cuốn sách năm 1946 của Viktor Frankl ghi lại những trải nghiệm của ông khi còn là một tù nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, và mô tảphương pháp trị liệu tâm lý của ông, liên quan đến việc xác định mục đích sống để […]
  Đọc thêm
 • Tồn tại có trước bản chất – Existence_precedes_essence

  Mệnh đề tồn tại có trước bản chất ( tiếng Pháp : l’existence précède l’essence ) là một khẳng định trung tâm của chủ nghĩa hiện sinh , nó đảo ngược quan điểm triết học truyền thống rằng bản chất (bản chất) của một sự vật là cơ bản và bất biến hơn sự tồn tại của nó ( thực tế chỉ về bản thể của nó). [1] Đối với những […]
  Đọc thêm