Chuyên mục: Thuật ngữ

  • Ký hiệu xe hơi

    Toyota: J, E, G, Q, V J: Junior – đàn em, khởi đầu E: Exemplar – hình mẫu, mẫu tiêu chuẩn. Phiên bản giá cả và trang bị hợp lý cho số đông. E đôi khi còn được hiểu là Economic, phiên bản tiết kiệm, kinh tế. G: Grandeur – cao quý, uy quyền. Phiên […]
    Đọc thêm
  • Dao cạo Ockham

    Dao cạo Ockham (tiếng Anh: Ockham’s Razor) là một lý thuyết triết học nổi tiếng của nhà triết học người Anh William xứ Ockham. Nó được ông đưa ra vào năm1324. William đã viết rằng lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích xác đáng nhất, hoặc “Điều gì có thể được giải thích bằng ít giả thuyết […]
    Đọc thêm