Chuyên mục: Sinh học

  • Bậc dinh dưỡng

    Bậc dinh dưỡng cấp 1. Thực vật trong bức ảnh này, và tảo và thực vật phù du trong hồ, là những sinh vật sản xuất sơ cấp. Chúng lấy dinh dưỡng từ đất hoặc nước, và sản xuất thức ăn của riêng chúng bằng cách quang hợp, sử dụng năng lượng từ mặt trời. Bậc dinh dưỡng của một sinh vật là vị […]
    Đọc thêm